Aktualności

DZIEŃ WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA W BIAŁYMSTOKU 20 lutego 2019

Uczestnicy tegorocznej edycji Festiwalu Dyplomatycznego im. prof. Stefana Mellera mogli poznać nieznane oblicze Wielkiego Księstwa Luksemburga. Pani Katarzyna Stanczew –  zajmująca się w Ambasadzie Luksemburga sprawami kultury oraz współpracy gospodarczej, opowiedziała o najbardziej charakterystycznych dla Wielkiego Księstwa zabytkach oraz tradycjach, dzięki czemu mogliśmy poznać Luksemburg od A do Z. Jego Ekscelencja Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce Pan Conrad Bruch opowiedział o tym jak zostać dyplomatą oraz dlaczego utrzymywanie wzajemnych relacji jest tak istotne. Pani Ewa Sufin – Jacquemart, Konsul RP w Wielkim Księstwie Luksemburga w latach 2007-2011 opowiedziała o dyplomatycznej kuchni, a także opowiedziała ile rzeczy musi umieć dyplomata. Podczas Dnia Wielkiego Księstwa Luksemburga została otwarta również wystawa Piękny Luksemburg, która przedstawia niezwykłe oblicze przyrody i architektury Księstwa. Kurator wystawy, Pan Ireneusz Graff opowiedział, jak tworzyć zdjęcia i dlaczego warto było wstać bardzo wcześnie, aby uwiecznić zachód słońca w Luksemburgu.

Uczestnicy Dnia Wielkiego Księstwa Luksemburga mieli okazję obejrzeć wystawę Plakat na Niepodległość, która była efektem konkursu zorganizowanego przez Ancien Cinema asbl oraz Polska.lu. Prace nawiązują do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości widzianej oczami artystów. Pokazane zostały również plakaty dokumentujące 10 lat działalności polska.lu asbl, będące wspaniałym przykładem dyplomacji kulturalnej – pokazujące, jak promowana była przez ostatnie 10 lat polska kultura w Luksemburgu.

Dzień Wielkiego Księstwa Luksemburga zakończył się koncertem pod tytułem Wiolonczelowa wizja człowieczeństwa, podczas której zebrani mogli wsłuchać się w dźwięki muzyki, odgrywającej niekiedy olbrzymią rolę w dyplomacji.

https://varsovie.mae.lu/en/Home/Le-Luxembourg-en-tant-qu-invite-d-honneur-au-Festival-Diplomatique-du-Lycee-de-Bialystok-d-Anna-de-Sapiehow-Jablonowskiej-Luksemburg-jako-gosc-honorowy-Festiwalu-Dyplomatycznego-w-Liceum-Anny-z-Sapiehow-Jablonowskiej-w-Bialymstoku

https://www.facebook.com/Konsulat-Honorowy-Wielkiego-Ksi%C4%99stwa-Luksemburga-w-Bia%C5%82ymstoku-1084945058212512/?ref=settings

https://www.facebook.com/search/top/?q=festiwal%20dyplomatyczny%20w%20bia%C5%82ymstoku&epa=SEARCH_BOX

https://www.facebook.com/irek.graff/posts/10216252600206756