Aktualności

Laureat nagrody „HENRYK 2018” 3 grudnia 2019

Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga Pan Adam Byglewski został Laureatem nagrody „HENRYK 2018″. Uroczystość odbyła się 23 listopada w Supraślu. Kolejny raz kapituła nagrody im. Henryka Ołdytowskiego popularnie nazywanej „HENRYKIEM”, przyznała statuetkę osobie promującej Supraśl. To już kolejna edycja tej znanej w środowisku supraskim nagrody. „Henryk” to nagroda przyznawana przez Towarzystwo Przyjaciół Supraśla dla osób i instytucji „sławiących dobre imię Supraśla”. Nazwa „HENRYK” została przyjęta przez TPS na cześć współzałożyciela, pierwszego i wieloletniego Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Supraśla. Towarzystwo zostało założone w 1968 roku i jest jednym z najstarszych na Podlasiu stowarzyszeń. W 1997 po nieoczekiwanej śmierci H. Ołdytowskiego Zarząd TPS postanowił imieniem Prezesa nazwać „nagrodę”, którą jest statuetka zaprojektowana i wykonana przez artystę plastyka Grzegorza Łosia.

Serdecznie gratulujemy Laureatowi!

henryk 2