Aktualności

THE SUMMER BUSINESS BALL 2016 18 czerwca 2016

18 czerwca 2016 r. po raz pierwszy odbył się w Wielkim Księstwie Luksemburga Summer Business Ball zorganizowany przez Luxembourg-Poland Business Club. Podczas tego wydarzenia doszło do spotkania przedstawicieli biznesu oraz polityki, aby rozmawiać o kontynuacji udanej współpracy między Polską a Luksemburgiem. W tym niezwykłym przedsięwzięciu udział wziął Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga Pan Adam
Byglewski. Patronat nad tym spotkaniem objęły Ambasada RP w Wielkim Księstwie Luksemburga, a także Ambasada Wielkiego Księstwa Luksemburga w Warszawie.