Aktualności

ZMIANA NA STANOWISKU AMBASADORA WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA W POLSCE 27 września 2016

13 września nowym Ambasadorem Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce został Jego Ekscelencja Pan Conrad Bruch. Zastąpił na tym stanowisku Jego Ekscelencję Pana Ambasadora Georges Faber, który będzie pełnił misję dyplomatyczną w Turcji. Dziękujemy Pan Ambasadorowi za pracę, którą włożył w polepszenie stosunków między Polską a Luksemburgiem oraz sukcesów w dalszych działaniach. Natomiast nowemu Ambasadorowi życzymy sukcesów podczas pracy w naszym kraju.

http://varsovie.mae.lu/en/Home/Remise-des-Lettres-de-Creances