Aktualności

FESTIWAL DYPLOMATYCZNY 15 lutego 2016

W dniach od 15 do 26 lutego 2016 r. odbywa się Festiwal Dyplomacji organizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku. Podczas tego wydarzenia zainteresowani będą mogli spotkać się z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego oraz konsulami honorowymi działającymi na terenie województwa podlaskiego, m.in. Konsulem Honorowym Wielkiego Księstwa Luksemburga Panem Adamem
Byglewskim. Program wydarzenia jest niezwykle bogaty, gdyż można znaleźć w nim informacje o działalności dyplomatycznej, ale także wzbogacić swoją wiedzę na temat sytuacji międzynarodowej. Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem http://bialystok.naszemiasto.pl/artykul/festiwal-dyplomacji-w-ii-lo-w-bialymstoku-wideo,3648736,art,t,id,tm.html

Festiwal dyplomatyczny