Konsul

Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga w Białymstoku

Adam Byglewski w 1990 r. założył przedsiębiorstwo ADAMPOL SA, które na początku swojej działalności zajmowało się spedycją. Dwa lata później klientom zaoferowano możliwość korzystania z magazynowania oraz składu celnego. Z biegiem lat przedsiębiorstwo podwyższało jakość oraz wachlarz oferowanych usług. Przedsiębiorstwo dołączało kolejno do Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, do grupy europejskich przewoźników European Car – Transport Group of Interest, wreszcie stając się członkiem międzynarodowej organizacji Global Compact, która działa na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju. Natomiast założyciel ADAMPOL SA, wykorzystuje zdobyte doświadczenie pełniąc obecnie funkcję wiceprezesa Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Z biegiem czasu ADAMPOL SA stał się jednym z największych przedsiębiorstw w Europie oferującym usługi związane z łańcuchem dystrybucji samochodów.

Konsul Honorowy stara się również aktywnie działać na rzecz rozwoju społeczności. Wykorzystując w tym celu, założoną przez siebie Fundację RA. Jej głównymi celami są organizowanie programów grantowych, stypendialnych oraz szkoleniowych, udzielanie pomocy materialnej dzieciom i młodzieży zamieszkałej na terenie Polski, jak również wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, pracowitości oraz zaangażowania w rozwój społeczny.
podpis

Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga w Białymstoku