Aktualności

IV EDYCJA GRY MIEJSKIEJ BIAŁOSTOCKIE KONSULATY 12 czerwca 2019

IV Edycja Gry Miejskiej Białostockie Konsulaty przeszła do historii. Przedstawiciele białostockich szkół średnich po raz kolejny zgłębiali swoją wiedzę na temat państw, które są reprezentowane przez tutejsze konsulaty honorowe. Kiedy wprowadzono prawa wyborcze dla kobiet w Wielkim Księstwie Luksemburga, ile jest banków w tak niewielkim państwie czy jak nazywa się dzielnica europejska w Luksemburgu to tylko niektóre z pytań z którymi zmierzyli się uczestnicy tegorocznej Gry Miejskiej. Chcielibyśmy serdecznie podziękować uczestnikom tegorocznej Gry Miejskiej za zaangażowanie oraz pogratulować znakomitej wiedzy na temat wielu państw. Finaliści tej edycji będą gośćmi Śniadania Konsularnego zorganizowanego przez Białostocki Korpus Konsularny.