Aktualności

SPOTKANIE INAUGURACYJNE 5 grudnia 2015

W spotkaniu inaugurującym rozpoczęcie pracy Pana Adama Byglewskiego w roli Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga wziął udział Jego Ekscelencja Ambasador Luksemburga w Polsce Pan Georges Faber. Podczas rozmowy omawiano sposób, w jaki utworzenie nowego konsulatu honorowego może przyczynić się w rozwoju współpracy między województwem podlaskim oraz lubelskim a Luksemburgiem. Konsul Honorowy Pan Adam Byglewski zadeklarował, że poprzez działania w ramach konsulatu postara się propagować wiedzę na temat Wielkiego Księstwa Luksemburga, a także dożyć do nawiązania szeroko rozumianej współpracy w dziedzinie kulturalnej, społecznej, naukowej oraz gospodarczej.