Aktualności

SPOTKANIE KORPUSU KONSULARNEGO Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 13 lutego 2019

13 lutego odbyło się spotkanie Białostockiego Korpusu Konsularnego z władzami województwa podlaskiego. Poruszono na nim kwestie współpracy korpusu z samorządem województwa oraz działań, które wzmocniłyby potencjał gospodarczy regionu. Przedstawiciele władz samorządowych podkreślali, iż konsulowie honorowi nie tylko reprezentują państwa, których są przedstawicielami, lecz również promują województwo podlaskie za granicą. Zaznaczono również jak ważna jest pomoc korpusu konsularnego w rozwoju gospodarczym województwa podlaskiego.

Województwo podlaskie zajmuje czwarte miejsce w kraju pod względem liczby działających konsulatów honorowych.

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/bogactwo_roznorodnosci/promocja_wojewodztwa/sniadanie-z-konsulami-honorowymi.html