Aktualności

SPOTKANIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH LUKSEMBURGA Z KONSULAMI HONOROWYMI W POLSCE 11 lipca 2019

W ramach wizyty ministra spraw zagranicznych Wielkiego Księstwa Luksemburga Pana Jean Asselborn w Polsce miało miejsce spotkanie z Konsulami Honorowymi Wielkiego Księstwa Luksemburga. Była to okazja do wymiany doświadczeń na temat współpracy polsko – luksemburskiej, a także podsumowania tego, co udało się osiągnąć w ramach działalności konsulatów honorowych. Dzięki temu wydarzeniu oraz wymianie informacji, konsulaty honorowe będą mogły nadal wypełniać swoją misję promowania Wielkiego Księstwa Luksemburga w Rzeczypospolitej Polsce.