Aktualności

TRZECI LUKSEMBURSKO-POLSKI OKRĄGŁY STÓŁ BRANŻY LOGISTYCZNEJ 18 maja 2018

Po raz trzeci w Ambasadzie Wielkiego Księstwa Luksemburga odbyło się spotkanie przedstawicieli branży logistycznej. Tegoroczna edycja okrągłego stołu dotyczyła Nowych wyzwań i możliwości dla luksembursko-polskiej współpracy w branży logistycznej. Spotkanie to stanowiło forum wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami polskich i luksemburskich przedsiębiorstw logistycznych oraz możliwości współpracy między nimi. Poruszono na nim również tematykę reform wprowadzanych przez Unię Europejską, a także tego jakie skutki wywrą one na transport europejski, a tym samym jak wpłynął na konkurencyjność firm działających na wspólnym rynku.

Jednym z uczestników luksembursko-polskiego okrągłego stołu branży logistycznej był Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga z jurysdykcją w województwie podlaskim i lubelskim Pan Adam Byglewski.

https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1534

http://www.rp.pl/Wywiady/305149884-Ambasador-Luksemburga-w-Polsce-Conrad-Bruch-Kraje-UE-musza-konkurowac.html

http://varsovie.mae.lu/en/Home/Troisieme-table-ronde-sur-la-logistique-a-l-Ambassade-du-Luxembourg-Trzecia-edycja-okraglego-stolu-na-tematy-zwiazane-z-logistyka-w-Ambasadzie-Luksemburga