Aktualności

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU 11 października 2016

11 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W jej trakcie nastąpiła immatrykulacja nowych studentów Wydziału. Uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu prof. dr. hab. Stanisława Waltosia dotyczącego odpowiedzialności prawnika w dzisiejszych czasach.

W uroczystości udział wzięli Jego Ekscelencja Ambasador RP w Wielkim Księstwie Luksemburga Pan Bartosz Jałowiecki oraz Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga w Białymstoku Jego Ekscelencja Pan Adam Byglewski.