Aktualności

WIZYTA KONSULA HONOROWEGO W WIELKIM KSIĘSTWIE LUKSEMBURGA 1 kwietnia 2016

Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga w województwie podlaskim Pan Adam Byglewski złożył wizytę Jego Ekscelencji Panu Ambasadorowi RP w Luksemburgu Bartoszowi Jałowieckiemu.

Podczas wizyty Konsul Honorowy odwiedził również Ancien Cinema Cafe Club, które zostało założone przez Pana Macieja Karczewskiego. Można tu zobaczyć dobry film, posłuchać świetnej muzyki, a także spotkać się z polskimi artystami. Także tutaj będzie miał miejsce jeden z występów grupy baletowej wspieranej przez Fundację ERA oraz Fundację EDU PRO ARTE, w której działają konsulowie honorowi mający swą jurysdykcję w województwie podlaskim.

Spotkanie z ambasadorem RP w Luksemburgu