Aktualności

WIZYTA KONSULA HONOROWEGO WE FRANCJI 2 kwietnia 2016

2 kwietnia 2016 r. miała miejsce wizyta Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga Pana Adama Byglewskiego we Francji. W jej trakcie doszło do spotkania z Jego Ekscelencją Ambasadorem RP we Francji Panem Andrzejem Byrtem. Należy dodać, że na zaproszenie Jego Ekscelencji Pana Ambasadora Andrzeja Byrta, dzieci z grupy baletowej działającej przy Fundacji EDU PRO ARTE oraz wspieranej przez Fundację ERA wystąpią w swoim popisowym przedstawieniu, a także będą miały możliwość zwiedzenia ciekawych miejsc w Paryżu.

Wizyta konsula honorowego we Francji